Mã test một số dòng điện thoại Qmobile

Mã test một số dòng điện thoại Qmobile

Để đây dành cho ai có nhu cầu nhé