[chitiet]Để điều chỉnh độ sáng cho màn hình máy photocopy Toshiba 357 ta làm như sau:
- Tại màn hình điều khiển bấm chọn User functions
- Tại tab user chọn General
- Chọn display setting và chọn tăng giảm độ sáng theo ý muốn rồi bấm chọn OKHình ảnh minh hoạ
[/chitiet]

Bình luận

-->