[chitiet]
Để xem chỉ số counter đối với dòng máy Photocopy Ricoh ta làm như sau:

- Trên màn hình điều khiển ta bấm chọn nút User tools/ counter





- Bấm chọn counter ở góc dưới bên trái


- Chọn Print counter list


Bấm nút Start màu xanh trên màn hình điều khiển.



[/chitiet]

Bình luận

-->