Điểm danh 9 cái ngu kinh điển


Trên đời có 4 cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Tuy nhiên, ngoài 4 cái ngu này, còn tới 9 cái ngu kinh điển khác: 
1 - Cho mấy thằng bài bạc mượn tiền. Muốn giúp nó làm lại cuộc đời. 
Kết quả: Phải kêu nó bằng ông nội, lạy lục van xin các kiểu nhưng nó chả chịu trả cho đồng nào. 

2 - Bỏ tiền để thuê người quen làm. Nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng và dễ kêu khi hư hỏng đặc biệt là tạo việc làm cho họ. 
Kết quả: Hoàn toàn ngược lại. Ngậm bồ hòn làm ngọt mà mang ơn huệ suốt đời hoặc là sẽ trách nhau rồi mất đoàn kết. 

3 - Hùn vốn làm ăn chung chạ. Nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì. Kết quả: thành công hay thất bại rồi cuối cùng cũng mất đoàn kết hoặc tan rã. 

4 - Làm thầy dạy thằng dại. Cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên. 
Kết quả: nó mang họa về hết cho mình và biến mình thành thằng dại. 

5 - Bán đất lấy tiền gửi ngân hàng . Nghĩ cho chắc ăn và tiện lợi. Kết quả: Bán 3000 m2 gửi ngân hàng 3 năm rút ra 300 m2 cũng không mua nổi. 

6 - Làm thuê cho người chủ không có đạo đức. 
Kết quả: Nghĩ rằng mình chỉ làm thuê lấy tiền. Nhưng cuối cùng mình biến mình thành thằng thất đức. Vì ông chủ chỉ nói còn mình thì làm. 

7 - Gửi tiền người khác mua đất mà không đứng tên. Vì tin tưởng và cũng chẳng bao nhiêu tiền. 
Kết quả: mấy năm sau giá đất nhảy lên mấy chục lần kèm theo lòng tham con người nổi dậy bắt đầu sinh tranh chấp.

8 - Sống thiếu lập trường (đẽo cày giữa đường). Nể người nên ai nói gì cũng theo. 
Kết quả: chẳng làm được việc gì cho ra hồn. 

9 - Sống hà tiện. Cứ nghĩ nhịn ăn để tích góp về già. 
Kết quả: chưa già đã chết hoặc già rồi thì tiền núi cũng chẳng cần vì đã kiệt sức. 
(Nguồn: sưu tầm)
Previous Post Next Post