Lấy file Scan trên web dòng máy photocpy ricoh

Lấy file Scan trên web dòng máy photocpy ricoh

đang cập nhật
cách scan
vào trình duyệt nhập địa chỉ ip cố định máy photocopy vào- nếu chưa biết xem tại đây