Lấy file Scan trên web dòng máy photocpy ricoh

đang cập nhật
cách scan
vào trình duyệt nhập địa chỉ ip cố định máy photocopy vào- nếu chưa biết xem tại đây

Previous Post Next Post