Tắt máy

Giữ phím 0 và phím 8 đồng thời bật nút nguồn, khoảng 3 giây bỏ phím 0 và 8 ra để máy khởi động
2009: từ 8 đến 12
2010: 8 đến 12
2028: từ 10 đến 14Bình luận

-->