Điều chỉnh thông số mực- từ Toshiba 357

Tắt máy
Giữ phím 0 và phím 5 và đồng thời bật nút nguồn, sau 3 giây bỏ phím 0 và 5 ra và chờ máy khởi động:
2000: cập nhật lại thông số mực tự động
2001: hiệu chỉnh lại theo người dùng- default 128
----
05-2020: bias từ, default 113
05-2040: charger 102
05-2052:tranfer  138

Previous Post Next Post