[chitiet]Để nối 2 hay nhiều file PDF ta làm như sau:
Bước 1: Khởi động phần mềm Adolix Split and Merge PDF
Bước 2: Chọn merge nếu mối nối file và chọn split nếu muốn tách file, sau đó bấm phím + bên góc phải  để add file.


Bước 3: Chọn vị trí lưu ở mục Output filename  và bấm nút Merge

[/chitiet]

Bình luận

-->