Tự làm ảnh thẻ 3x4 - 4x6 đơn giảnHướng dẫn tự làm ảnh thẻ 3x4 - 4x6 tại nhà đơn giản: ( Dành cho người không chuyên)
Bước 1: Chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh với nền trắng hoặc xanh đồng nhất.

Bước 2: 
- Mở ảnh bằng photoshop, Dùng công cụ Magic eraser tool để xóa nền. Chọn nền vừa xóa – layer /new fill layer/ solid color… chọn màu xanh (#0099FF) hoặc màu trắng  (#FFFFFF).

- Crop ảnh 2x3cm, 3x4cm, hoặc 4x6cm, 300dpi

- Đổi background thành layer0, chọn fx/stroke.../chọn màu viền tùy thích, size 1px hoặc hơn, position: inside.
Bước 3: Bố trí ảnh lên giấy in 10x15cm (4x6in)
- Chọn image/ canvas size:
Ảnh 2x3: w: 295pixels, h: 600pixels
Ảnh 3x4: w: 390pixels, h: 600pixels
Ảnh 4x6: w: 570pixels, h: 870pixels

- Chọn Edit/ Define Pattern/ đặt tên trong mục Name

- Chọn File/New (Ctrl+N) mở trang mới, chọn Custom: w: 10cm, h: 15cm, resolution: 300 pixels/inch

- Chọn Edit/ Fill ( shift+F5), chọn file đã tạo mục Define Pattern ở trên và xem kết quả.

Previous Post Next Post