photoshop libraries - Thư viện hay cho photoshop

mình có sưu  tầm và share một ít bộ PSD dành cho ghép ảnh photoshop. Anh em có nhu cầu thì download về sử dụng nhé! 
Cuối bài này mình có chụp sơ nội dung trong file, anh em tham khảo nha.

Library
Download photoshopPrevious Post Next Post