Showing posts from August, 2020

Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ

Bài hát: Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ  Nhạc sĩ: Triều Dâng Ca sĩ: Cao Minh Từ biển khơi đến miền rừng núi cao Cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên người vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời Tình Người ấm trong tim ta trên đườ…

Giá trị thật sự của đồng tiền

S ưu t ầm Tiền bạc là một vấn đề nhạy cảm. Bởi vì hầu hết mọi người ở một góc độ nào đó đều tự “ra giá” và định vị bản thân: chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Theo nghĩa đen, nó chính là thứ để đem ra đánh giá năng lực và kĩ n…

Trang chủ một số thiết bị accesspoint

1. TPLINK: - Địa chỉ 1:192.168.1.1: - Địa chỉ 2: 192.168.0.1: - Địa chỉ 3: tplinkwifi.net: - Địa chỉ 4: tplinklogin.net: - User: admin   Password: admin - User: admin   Password: root - User: root   Password: root - User: megavnn…

Load More
That is All