EFACE Luxury
58,888,888 VNĐ
1. Nhận được 500% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 75 tài khoản Facebook trên 5 máy tính
4. Sử dụng 24 tháng bản Luxury
5. Tự động tăng 200-500 like cho 01 bài đăng.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8. Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9. Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
10. Có chuyên gia tư vấn dành riêng.
EFACE Pro 2 Năm tặng 3 tháng
13,900,000 VNĐ
1. Nhận được 100% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 24 + 3 tháng tháng bản Pro
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8.Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9.Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 EFACE Pro 1 Năm tặng 1 tháng
7,500,000 VNĐ
1. Nhận được 100% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 12 + 1 tháng tháng bản Pro .
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8. Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9. Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 EFACE Pro 6 Tháng
3,900,000 VNĐ
1. Nhận được 100% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 6 tháng bản Pro.
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8.Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9.Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 
EFACE Free
Free
1. Nhận được 30% và 70% tương tác cho cộng đồng
2. Xuất hiện thông báo đang chạy phiên bản free.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 1 năm Free
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8.Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9.Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 ESEO Luxury
58,888,888 VNĐ
1. Không giới hạn cửa sổ View
2. Không có thông báo gây phiền.
3. Thêm bản chạy ẩn 100%
4. Nhận được 120% từ cộng đồng.
5. Tư vấn toàn bộ URL Website. Thêm chuyên gia SEO riêng.
6. Sử dụng cho 5 website
7. Sử dụng vĩnh cửu
8. SEO từ khóa top 1 Google
9. Tăng lượt truy cập chất lượng cho website.
10. Hỗ trợ SEO backlink.
11. Gợi ý từ khóa.
12. Tặng 2.000 view/ngày trong vòng 30 ngày
ESEO Pro 24 tháng tặng 6 tháng
7,800,000 VNĐ
1. Không giới hạn cửa sổ View
2. Không có thông báo gây phiền.
3. Thêm bản chạy ẩn 100%
4. Nhận được 100%.
5. Tư vấn toàn bộ URL Website.
6. Sử dụng cho 1 website
7. Sử dụng 24 + 6 tháng.
8. SEO từ khóa top 1 Google
9. Tăng lượt truy cập chất lượng cho website.
10. Hỗ trợ SEO backlink.
11. Gợi ý từ khóa.

ESEO Pro 1 Năm tặng 1 tháng
4,900,000 VNĐ
1. Không giới hạn cửa sổ View
2. Không có thông báo gây phiền.
3. Thêm bản chạy ẩn 100%
4. Nhận được 100%.
5. Tư vấn toàn bộ URL Website.
6. Sử dụng cho 1 website
7. Sử dụng 12 + 1 tháng.
8. SEO từ khóa top 1 Google
9. Tăng lượt truy cập chất lượng cho website.
10. Hỗ trợ SEO backlink.
11. Gợi ý từ khóa.

ESEO Pro 6 Tháng
3,500,000 VNĐ
1. Không giới hạn cửa sổ View
2. Không có thông báo gây phiền.
3. Thêm bản chạy ẩn 100%
4. Nhận được 100%
5. Tư vấn toàn bộ URL Website.
6. Sử dụng cho 1 website
7. Sử dụng 6 tháng.
8. SEO từ khóa top 1 Google
9. Tăng lượt truy cập chất lượng cho website.
10. Hỗ trợ SEO backlink.
11. Gợi ý từ khóa.

ESEO Free
Free
1. 10 cửa sổ (View website) trên 1 máy tính.
2. Xuất hiện thông báo đang chạy phiên bản free.
3. Không có bản chạy ẩn
4. Nhận được 30% và 70% cho cộng đồng
5. Tư vấn 50 URL Website của bạn chuẩn SEO
6. Sử dụng cho 1 website
7. Sử dụng 1 năm Free
8. SEO từ khóa top 1 Google
9. Tăng lượt truy cập chất lượng cho website.
10. Hỗ trợ SEO backlink.
11. Gợi ý từ khóa.


HÌNH ẢNH THỰC TẾ
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH THỰC TẾ


VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH THỰC TẾ


VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH THỰC TẾVIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

-->